Om 4PRO

puffimg
puffimg4

Mission

4Pro utför kostnadseffektiva och kvalitetsstarka IKT-lösningar, från kundbehov till slutprodukt

fiber

Vision

4Pro visar vägen för en uppkopplad framtid

Om oss

Välkommen till 4Pro – service- och installationsföretaget som ger lite mer!

När 4Pro startades fanns visionen om att skapa ett av landets mest effektiva fiberinstallationsföretag. Istället för att använda underleverantörer som ska offereras, bokas och samordnas samlades alla kompetenser under ett och samma tak. Ett lyckat koncept som genast visade sig ge effektiva, snabba och kvalitativa resultat.

I dag sker allt från projektering och markarbeten till installation, slutdokumentering och service av vår egen erfarna och kompetenta personal. Vi vänder oss till både privata kunder och företag och jobbar med allt från enstaka felsökningar till stora helhetslösningar. Inget uppdrag är för stort eller för litet. Gemensamt för alla våra uppdrag är dock att de alltid anpassas efter just dina förutsättningar, behov och önskemål. Hos oss är varje kund viktigast.

4Pro AB är en koncern med tre dotterbolag. 4Pro Teknik AB, 4Pro Mark AB och 4Pro Asfalt AB. 

4Pro's vision är att "4Pro visar vägen för en uppkopplad framtid" och 4Pro's mission är att "4Pro utför kostnadseffektiva och kvalitetsstarka IKT-lösningar, från kundbehov till slutprodukt".

4Pro har ett antal värderingar som vi jobbar efter. Dessa är Professionalism, Leveransfokus, Ansvar, Samverkan och Kundfokus.

4Pro's kärkompetenser är förmågan att hantera komplexa projekt och leverera i tid och till rätt kvalitet och förmågan att hantera projekt från ax till limpa (projektering, tekniksupport, tillståndshantering, grävning, installationer, återställning/asfaltering) samt förmåga att fånga upp kundbehov och omsätta dessa i produkter och lösningar

 4Pro är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.