FAQ

4Pro har installerat tusentals kunder inom FTTH (Fiber To The Home). Samtidigt räknar och utför 4Pro fiberinstallationer mot exempelvis företag, kommuner och samfälligheter, stora som små.

Projekteringsfrågor

 • Fråga: Hur lång tid tar ett projekteringsbesök? Svar: Projekteringsbesöket brukar inte ta mer än 30-60 min.

 • Fråga: Vem bestämmer om jag får luft eller mark anslutning? Svar: Teleoperatören, utefter hur telekabeln ansluts till fastigheten idag.

 • Fråga: Vad innebär ett projekteringsbesök? Svar: Efter att man har beställt fiber så kontaktas alla kunder för en projektering. Då går vi gemensamt igenom hur installationen kommer att gå till. Samt att vi som utförande entreprenör kan se att alla förutsättningar stämmer innan vi kommer och installerar.

 • Fråga: Min granne skall få fiber installerat, hur gör jag för att också få? Svar: Ni anmäler ert intresse till teleoperatören t.ex. Telia.

Markfrågor

 • Fråga: Hur lång tid efter att fiberröret dragits fram till fastigheten kommer installationen ske? Svar:

  Kontakt för bokning av intag sker oftast inom 1-3 veckor efter framdragningen.

 • Fråga: Gräver ni alltid på tomtmark? Svar:

  Nej, om det finns en befintlig kanalisation så provar vi alltid den först. Alternativt, om ni idag är anslutna via luft, så tar vi den vägen in i huset.

 • Fråga: Om ni måste gräva på min tomt, hur lång tid brukar det ta? Svar:

  Inne på tomtmark brukar vi vara max en dag, om det inte är några försvårande hinder.

 • Fråga: Efter att ni har schaktat asfalt på kommunalmark, hur lång tid tar det innan ni återställer? Svar: Återställning av asfalts ytor brukar i normalfallet ske inom 1-4 veckor, beroende på olika kommuners krav.

   

 • Fråga: Varför kommer ni tillbaka i år igen och gräver för fiber när ni var här förra året? Svar: Fiber dras in till varje beställd kund och varje år tillkommer nya kunder efter genomförda säljkampanjer.

 • Fråga: Återställer ni asfalt på tomtmark? Svar:

  Nej, men vi kommer i möjligaste mån att undvika schakt i asfalterad yta.

 • Fråga: Vem återställer tomtmarken efter schaktningen? Svar: Efter återfyllning av schaktdiket jämnar vi till markytan. Resterande åtgärder såsom plattläggning, asfaltering, grässådd eller nyplantering sköter du själv. Vi gör dock allt vi kan för att lämna områden med asfalt, buskar eller rabatter i fred. Vi kan tyvärr inte ta ansvar för eventuella framtida sättningar i marken.
 • Fråga: Vi har en belagd skaftväg till vår fastighet, kommer återasfaltering ske om ni behöver gräva? Svar: Nej, vid eventuellt stopp under belagd skaftväg utförs ej återasfaltering, endast en grovåterställning sker. Inget schakt utförs utan ert godkännande, genomgång av alternativa vägar kan tas fram.

Teknikfrågor

 • Fråga: Hur lång tid tar en installation? Svar: En installation tar i normalfallet ca 2-3 timmar, beroende på installationens omfattning.

   

 • Fråga: Kan jag behålla min kopparledning? Svar:

  Ja

 • Fråga: Måste någon vara hemma under installationen? Svar:

  Ja

 • Fråga: Måste jag aktivera tjänsterna via min fiber direkt efter installation? Svar: Nej, tjänsterna aktiveras när man själv önskar.

   

 • Fråga: Blir jag utan internet/TV/telefon under min övergång till fiber? Svar:

  Nej, allt fungerar precis som vanligt och ni väljer själva när ni vill avsluta befintliga abonnemang.

 • Fråga: Kan jag lägga över larmet från koppar till fiber? Svar: Vi rekommenderar att du tar kontakt med din larmoperatör för att kontrollera funktionaliteten.

 • Fråga: Hur lång tid efter avslutad installation kan jag börja använda min fiber? Svar: En nätverkskabel kan anslutas till mediakonvertern 30 minuter efter driftsättning. Men det kan ta upp till 2-3 dagar innan den syns i operatörernas system. Sedan kan operatörerna ha olika leveranstider för uppkoppling och vi brukar råda alla att kontakta önskad operatör för dessa uppgifter.

   

 

Efter att ni har schaktat asfalt på kommunalmark, hur lång tid tar det innan ni återställer?

Återställning av asfalts ytor brukar i normalfallet ske inom 1-4 veckor, beroende på olika kommuners krav.

 

Gräver ni alltid på tomtmark?

Nej, om det finns en befintlig kanalisation så provar vi alltid den först. Alternativt, om ni idag är anslutna via luft, så tar vi den vägen in i huset.

Hur lång tid efter att fiberröret dragits fram till fastigheten kommer installationen ske?

Kontakt för bokning av intag sker oftast inom 1-3 veckor efter framdragningen.

Om ni måste gräva på min tomt, hur lång tid brukar det ta?

Inne på tomtmark brukar vi vara max en dag, om det inte är några försvårande hinder.

Varför kommer ni tillbaka i år igen och gräver för fiber när ni var här förra året?

Fiber dras in till varje beställd kund och varje år tillkommer nya kunder efter genomförda säljkampanjer.

Vem återställer tomtmarken efter schaktningen?

Efter återfyllning av schaktdiket jämnar vi till markytan. Resterande åtgärder såsom plattläggning, asfaltering, grässådd eller nyplantering sköter du själv. Vi gör dock allt vi kan för att lämna områden med asfalt, buskar eller rabatter i fred. Vi kan tyvärr inte ta ansvar för eventuella framtida sättningar i marken.

Vi har en belagd skaftväg till vår fastighet, kommer återasfaltering ske om ni behöver gräva?

Nej, vid eventuellt stopp under belagd skaftväg utförs ej återasfaltering, endast en grovåterställning sker. Inget schakt utförs utan ert godkännande, genomgång av alternativa vägar kan tas fram.

Återställer ni asfalt på tomtmark?

Nej, men vi kommer i möjligaste mån att undvika schakt i asfalterad yta.